image

W związku z otrzymaniem decyzji z zakładu ubezpieczeń o przyznanym odszkodowaniu lub odmowie przyznania odszkodowania poszkodowany ma otwartą drogę odwoławczą. Jeżeli uważa, że przyznane odszkodowanie jest za niskie lub nie słusznie dostał decyzje odmowną wówczas powinien złożyć pisemne odwołanie na decyzję zakładu ubezpieczeń kierując pismo do dyrektora jednostki wydającej decyzje.

W przypadku podtrzymania decyzji można złożyć odwołanie do jednostki nadrzędnej lub bezpośrednio do zarządu zakładu ubezpieczeń. Jeśli jesteśmy przekonani, co do swoich argumentów w sprawie, możemy następnie złożyć pismo do Rzecznika Ubezpieczonych o podjęcie interwencji w sprawie odszkodowawczej. Jeżeli Rzecznik przychyli się do naszych argumentów wówczas skieruje pismo do zakładu ubezpieczeń w celu rozwiązania danego problemu . Jeżeli powyższe czynności nie przyniosą żądanego efektu pozostanie nam tylko skierowanie sprawy na drogę sądową i wówczas musimy liczyć się z kosztami. Reasumując, cała droga odwoławcza jest czasochłonna i bardzo stresowa dla poszkodowanego, dlatego sugerujemy aktywne uczestniczenie w trakcie postępowania likwidacyjnego szkody, zbierania i przekazywania dokumentacji szkodowej.

Aby skutecznie uczestniczyć w postępowaniu likwidacyjnym możemy skorzystać z wyspecjalizowanych firm, które pomogą zebrać dokumentację niezbędną do wystąpienia roszczeniowego a następnie będą monitorowały przebieg postępowania likwidacyjnego szkody. Uchroni to poszkodowanego od sytuacji stresowych w kontaktach z likwidatorami w zakładach ubezpieczeń a doświadczenie i znajomość procedur spowoduje iż przedstawiciele takich firm potrafią przyspieszyć okres oczekiwania na decyzję.